به نام خدا
پخش زنده شبکه نسیم با بالاترین کیفیت تصویر |

پخش زنده شبکه نسیم با بالاترین کیفیت تصویر

شبکه نسیم

شبکه نسیم

 

 

صیدعلی رضایی گفته است :

سلام

صیدعلی رضایی گفته است :

کمال انسانی به این چهارویژگی است:
۱-عفودرهنگام داشتن قدرت
۲-بخشندگی باوجودنداری
۳-بخشش بی منت
۴-فروتنی درهنگام دارایی.
___________________________________________
هرپیری که اوراخرد نیست،چون چشمه ای است که آب ندارد.
هرجوانی که اوراادب نیست ،چون بوستانی است که گل ندارد.
هردرویشی که اورامعرفت نیست،چون دیده ای است که نورندارد.
هرعالمی که اوراتقوی نیست،چون درختی است که میوه ندارد.
هرسلطانی که عادل نیست،چون ابری است که باران ندارد.
هر عالم گیری که اوراشجاعت نیست،چون بازرگانی است که سرمایه ندارد.
___________________________________________
کفروایمان قرین یکدیگرند
هرکه راکفرنیست ایمان نیست

آقای محمد قطاعی گفته است :

لطفا راهنمای برنامه شبکه نسیم بنویسید.

آقای علی طائب گفته است :

لطفا پیام نما شبکه نسیم بسازید.

سپیده گفته است :

لطفا برای شبکه نسیم کانال تلگرام بسازید.ممنون.