به نام خدا
چای |

چای

چای را با آب لیمو بنوشید

چای را با آب لیمو بنوشید

یک فوق تخصص تغذیه گفت: مصرف چای داغ زمینه را برای ابتلا به سرطان مری فراهم می‌کند.

دکتر کیومرث دانشور در گفت وگو با ایسنا، اظهار داشت: مصرف چای داغ در افرادی که مستعد هستند، می‌تواند موجب ابتلا به سرطان مری شود.

وی اظهار کرد: در مناطق غربی کشور مردم مایل هستند چای پر رنگ مصرف کنند که با این کار مقادیر بالایی تئین که مشابه کافئین است را وارد بدن خود کرده که بازتاب آن در ایجاد ضعف اعصاب در اشخاص مستعد مشهود است.

وی گفت: همچنین تئین بالا می‌تواند فرد را دچار اختلال بی‌خوابی کرده و مشکلات عدیده‌ای را در این افراد بوجود آورد.

ادامه مطلب چای را با آب لیمو بنوشید

رژیم غذایی ضد پیری

رژیم غذایی ضد پیری

درصورتیکه احساس می کنید بدون علت و زودتر از سن خود در حال پیر شدن هستید و یا دارای بیماری مزمنی می باشید به این رژیم غذایی توصیه شده عمل نمایید امید تا عمل نمودن به این توصیه ها تندرستی برای همه ما که در جوامع متمدن و امروزی با سرعت به سمت پیری گام بر می داریم ، به ارمغان آید .

ادامه مطلب رژیم غذایی ضد پیری

آن چه از چای نمی‌ دانستید

آن چه از چای نمی‌ دانستید

در اوایل قرن بیستم، چای، نوشیدنی لوکسی بود که فقط ثروتمندان توانایی خرید آن را داشتند.

در نیویورک، تجار چای بی‌ صبرانه منتظر محموله‌ های چای که از هند و چین می ‌آمد، می ‌‌نشستند و آن را به قیمت گزاف به مشتریان خود می ‌فروختند.

قوطی‌ های فلزی کوچک، اولین نوع بسته‌ بندی چای بود اما از آنجا که قیمت این قوطی ‌ها نسبتا بالا بود، در سال ۱۹۰۳ میلادی، برای اولین بار از کیسه‌ های ابریشمی به جای قوطی ‌های فلزی استفاده شد. این نوع بسته ‌بندی، اول در سال ۱۹۰۴ میلادی، به کافه‌ رستوران ‌های نیویورک و بعد از آن، به سراسر جهان راه یافت. برخی مصرف‌ کنندگان، کیسه‌ ها را به همان صورت درون آب ‌جوش انداختند و متوجه شدند

ادامه مطلب آن چه از چای نمی‌ دانستید

۱۳ راز طول عمر

۱۳ راز ﻃﻮل ﻋﻤﺮ        

ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻋﺎدات ﺻﺤﯿﺢ ﻏﺬاﯾﯽ را در ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪن و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﺑـﻪ اﺛﺒـﺎت‬
‫رﺳﺎﻧﯿﺪه اﻧﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺷﯿﻮع ﭼﺎﻗﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮاﯾﯿﻦ، دﯾﺎﺑﺖ، ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺒـﯽ و… ﮐـﻪ ﻫﻤﮕـﯽ‬
در کاهش ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارﻧﺪ، ﻫﺴﺘﯿﻢ.‬

‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ و ﺳـﺮﻃﺎن ﻫـﺎ و ﭘﯿـﺮی زودرس ﻧﻘـﺶدارﻧﺪ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻃﻮﻻﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺿﺮوری اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:‬

ادامه مطلب ۱۳ راز طول عمر